نمونه کارها

در اینجا نمونه کار کفسابی موزاییک را مشاهده می کنید

خدمات کفسابی و سنگسابی

نمونه کار بعدی مربوط به کفسابی ایتالیایی است

نمونه کار پایین کفسابی با رزین ساب می باشد در رزین ساب توصیه می شود که بعد از کار سنگ کاری سنگ را بدون بتونه کاری رها کنید تا درزها را با رزین هم رنگ سنگ پرکنیم کف سابی

قیمت ساب سنگ